top of page

Nærgenbrugsstation - Kulturhuset Indre By

Nærgenbrugsstationen er bygget for TMF i Københavns Kommune og omdrejningspunktet har hele tiden været cirkulær produktion og demokratisk design og produktion. 
Dette omdrejningspunkt har skabt grobund for et projekt der, udover at fungere som nærgenbrugsstation, også er en showcase af hvordan genbrug af byggematerialer og enheder også kan udføres. 

Midlertidig nærgenbrugsstation (2 år) 

Charlotte Aamundsens Plads 3, 1359 København K

Juni 2023

Rolle: Design, workshopfacilitator og byggeledelse

Andel genanvendt materiale ~95%

Samarbejdsartnere:

Søndergaard A/S 

Raunstrup

Kulturhuset Indre By 

FRAK

CPH Tool Library 
Fashion Revolution 
Gentræ 

 

Som det fremgår på billederne ned igennem siden her, er designet ændret et par gange. Hovedårsagen til dette er, at man ofte bliver nødt til at lade de tilgængelige materialer påvirke designet. For eksempel var vinduerne til projektet fundet ude på Søndergaards byggeplads på Damhusengens Skole (DAM) - hvor de fleste af materialerne faktisk kommer fra. De blev udpeget af Jens inden de blev udtaget og designet blev derfor lavet efter dem. Dog var der nogle ting ved udtagningen og vinduernes beskaffenhed der gjorde, at vi måtte sadle om. Vinduer og døre kommer stadig fra DAM, dog bare en anden del af samme bygning. 

Ligeledes blev vi klogere da vi tog på byggepladsbesøg hos Anders og Kasper fra Søndergaard - inde på Helmerhus på Rådhuspladsen i København. Vi havde fra starten af ikke fastlagt et facade-materiale til de to 20 fodscontainere, både pga. manglende afklaring på brandklasser og fleksibilitet. 
Det viste sig at være en god tilgangsmetode - vi blev nemlig præsenteret for deres mock-up af fladmaste ventilationskanaler. 

Da størstedelen af materialerne var indsamlet begyndte den første del af produktionen i samarbejde med Raunstrup, på Søndergaards byggeplads Damhusengens Skole. Her blev containerne klartgjort med indvendigt gipsarbejde, samt udskæring til og montering af døre og vinduer. 
Herefter blev de fragtet ind på Charlotte Aamundsens Plads, hvor den sidste del af produktionen påbegyndtes. 

Som et led i den demokratisk design- og produktionsproces afholdte vi 2. 'fællesskabsarrangement' - nemlig en fælles byggedag. Her var alle beboere i lokalområdet inviteret og ungdomsorganisationen FRAK mødte talstærkt op og gav den en ordentlig skalle. 

Arrangementer som dette, hjælper de lokale med at få ejerskab over projektet - skabe en følelse af samhørighed, medskabelse og inklusion. 

D. 7/6-2023 kunne vi i samarbejde med Kulturhuset Indre By, TMF, Kbh Genbruger, CPH Tool Library, Fashion Revolution og mange andre åbne vores første byggede projekt med stor succes. Målsætningen, der startede med anvendelsen af 25% genbrugsmaterialer, blev til en drøm om at skabe et fyrtårn af et projekt med tæt på 100% genbrugsmaterialer der kun kunne blive realiseret ved stærke, gennemsigtige samarbejder. 

Vi er utroligt stolte over at kunne præsentere dette fyrtårnsprojekt.

bottom of page