top of page

Cirkulær indretning af 
Kulturcenter Kildevæld

Indretningsprojektet udsprang af et ønske om, at lave en legende, fleksibel og enkel møblering af det ny åbnede kulturhus. I opstartsfasen af projektet, skulle Tegnestuen Vandkunstens udstillingsbolig på DAC fjernes og der var ingen plan for materialerne. Derfor fik vi lov til at hjælpe med nedtagningen og høste disse materialer. Designet blev udarbejdet på baggrund af hvad der var i containeren og ud af det kom et stærkt og enkelt cirkulært indretningsprojekt til verdenen. 

Indretningsprojekt 

Bellmansgade 5C, 2100 København Ø

August 2022

Rolle: Design, produktionsledelse

Andel genanvendt materiale ~90%

Samarbejdsartnere:

Røde Baron Produktion

Sofus Nielsen 

Cutlab
Kultur & Fritid Ø

Input Interior

DAC - Dansk Arkitekturcenter 

Tegnestuen Vandkunsten
 

bottom of page